Za grzechy (Ał Chejt) – PRZEDWOJENNE POLSKIE KINO JIDYSZ