Dziękujemy!

Jesteś miłośnikiem filmu i Kultury Żydowskiej? Zostałeś Ambasadorem i Darczyńcą Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej WJFF.pl!

 

Wspierając kulturę, inwestujemy w rozwój życia artystycznego w Polsce i Europie - budowę społeczeństwa opartego o postawy tolerancji i otwartego na wielokulturowość. Każdy z Was z uczestnika WJFF.pl może stać się jego twórcą: Ambasadorem i Darczyńcą – Reżyserem festiwalu!

Zapraszamy do przekazania dowolnej kwoty darowizny na działalność statutową naszej Fundacji, która obejmuje zarówno doroczny festiwal filmów o tematyce żydowskiej w Warszawie, jak też filmowe programy edukacyjne w innych miastach Polski (Kraków, Płońsk, Kielce, Gdańsk, a w planach na rok 2019 jest kilka nowych miast jak: Łódź, Białystok, Lublin, Wrocław!) oraz unikatowy program wspierania i kształcenia młodych talentów filmowych we współpracy z Jerusalem Film Workshop and Jerusalem Film Festival!

Zgodnie z naszą misją organizowane przez nas wydarzenia są bezpłatne. Nie pobieramy opłat od uczestników i widzów festiwalu.

 

Dziękujemy serdecznie za pomoc!

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy