“MOJE ŻYCIE. MARCEL REICH-RANICKI” pokaz filmu z udziałem reżysera!

Ambasada Niemiec wraz z Fundacją Kamera Dawida WJFF.pl zapraszają na: Wieczór Filmowy w Ambasadzie Niemiec dnia 14 listopada o godz. 19:00.

W ramach wieczoru odbędzie się pokaz specjalny filmu "Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki" reż. Dror Zahavi, Niemcy 2009.

Po projekcji zapraszamy na spotkanie z reżyserem Drorem Zahavim, które poprowadzi Gerhard Gnauck, FAZ, autor książki "Marcel Reich-Ranicki. Polskie lata".

Projekcja w jęz. niemieckim z polskimi napisami.

Rejestracja do 12.11 na: https://ambasadaniemiec.de/film

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Miejsce pokazu: Ambasada Niemiec, ul. Jazdów 12, Warszawa.

Die Deutsche Botschaft Warschau und David Camera Foundation WJFF.pl laden Sie herzlich ein zum Filmabend im Rahmen des Warsaw Jewish Film Festival mit einer Sondervorführung des Films Mein Leben - Marcel Reich-Ranicki sowie einem Treffen mit dem Regisseur Dror Zahavi!

Moderiert von Gerhard Gnauck, FAZ, Autor des Buches Wolke und Weide. Marcel Reich-Ranickis polnische Jahre. Vorführung auf Deutsch mit polnischen Untertiteln.

Anmeldung bis 12.11 unter 14. November, 19:00 Uhr, Deutsche Botschaft Warschau, Jazdów 12, https://ambasadaniemiec.de/film

Die Anzahl der Plätze ist beg.

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy