Zespół FESTIWALU

Zespół Festiwalu od 18 lat stara się poprzez sztukę filmową podtrzymywać żydowskie dziedzictwo kulturowe, promować postawy tolerancji i walczyć z ksenofobią. Jesteśmy przekonani, że myśląc o kulturze żydowskiej, nie można zapominać o Zagładzie – ale trzeba też patrzeć w przyszłość i budować jak najszerszą płaszczyznę dialogu międzykulturowego. Nasz festiwal to miejsce spotkań, gdzie silnie obecna jest teraźniejszość, która wyrasta z historii.

Założyciel festiwalu: Daniel Strehlau

Szefowa festiwalu: Magda Makarczuk

PR, media i promocja: Ignacy Strączek

Kurator programu izraelskiego i niemieckiego: Lihi Nagler

Koordynacja i selekcja filmów: Kamil Puczko, Lihi Nagler, Daniel Strehlau

Tłumaczenia filmów: Magda Krajewska, Maria Zawadzka, Kamil Puczko 

Grafika festiwalu: Mariusz Filipowicz, Karolina Michałowska 

KONTAKT:

PR, media, promocja i wolontariat: mediawjff@wjff.pl 

Filmy: films@wjff.pl

Kontakt: warsawjff@wjff.pl 

FACEBOOK: WARSAW JEWISH FILM FESTIVAL


Partnerzy i sponsorzy