JURY 2022

Prezentujemy sylwetki tegorocznych Jurorów!

W konkursie 20. edycji KAMERA DAWIDA 2022 znalazły się 23 najnowsze filmy m.in. z Polski, Izraela, Niemiec, Francji, Holandii, Węgier, Belgii, Kanady, USA. Do konkursu zakwalifikowaliśmy 10 pełnometrażowych fabuł, 5 pełnometrażowych dokumentów oraz 8 krótkich metraży! 

Lista filmów konkursowych: kliknij tutaj. 

Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas Wieczoru Zamknięcia w dniu 20 listopada!

Tegoroczne Jury reprezentują:

JURY W KATEGORII DŁUGOMETRAŻOWE FILMY FABULARNE

ANNA POKŁOSIEWICZ - kulturoznawczyni i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje działania edukacyjne dla dorosłych. Zawodowo zajmuje się również edukacją filmową.

ISHBEL SZATRAWSKA – dramatopisarka, teatrolożka, absolwentka teatrologii UJ, studiowała także filmoznawstwo i amerykanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster. W latach 2013-2014 studiowała w prywatnej szkole filmowej Akademia Multi Art w Krakowie pod kierunkiem uznanych twórców, m.in. Xawerego Żuławskiego, Jacka Bławuta i Janusza Kondratiuka. W roku 2021 napisała dramat „Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia”, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Cyranka w roku 2022. Od wielu lat pracownica Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

MICHALINA MAJEWSKAfilmoznawczyni, autorka popularyzatorskiego profilu Kino po żydowsku na Instagramie. W 2021 stworzyła i poprowadziła autorską serię wykładów o historii kina żydowskiego w Polsce dla JCC Krakow. Autorka podcastów Jidysz kino, polskie kino (współpraca z Kołem Naukowym Filmoznawców UŁ) oraz Żydowskie motywy (współpraca z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie). W przeszłości organizatorka Festiwalu Kina Przedwojennego Urania oraz Przeglądu Kina o Tematyce Żydowskiej w Łodzi. Współpracowała z żydowską telewizją internetową Szalom.tv. Obecnie studentka historii, wciąż rozwijająca pasję do żydowskiego kina. 

JURY W KATEGORII PEŁNOMETRAŻOWE FILMY DOKUMENTALNE I KRÓTKIE METRAŻE

ANNA ROZENFELD - badaczka żydowskiej historii, języka i kultury, malarka i aktorka, tłumaczka, nauczycielka jidysz. Występowała w tym języku w Polskim Radio i Teatrze Żydowskim w Warszawie. Studiowała historię sztuki, grafikę i malarstwo, filozofię, literaturę i judaistykę na uniwersytetach w Marburgu, Salzburgu, Wiedniu i Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i studia doktoranckie z jidysz na UW. Współzałożycielka projektu ייִדיש לעבט, głęboko zaangażowana w ochronę i promowanie kultury jidysz w Polsce i za granicą. Była gospodynią programu Naye Khvalyes w Polskim Radio, pracowała w dziale edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, była też lektorką w warszawskim Centrum Kultury Jidysz. Obecnie na stypendium naukowym ELES, związana z Selma Stern Center for Jewish Studies Berlin-Brandenburg i Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium.

LEA WOHL von HASELBERG - jest filmo- i medioznawczynią oraz badaczką i autorką piszącą o tematyce niemiecko-żydowskiej i kulturze pamięci. Po zdobyciu dyplomu z zakresu filmu, teatru i mediów we Frankfurcie nad Menem, pisała w Hamburgu i Hajfie doktorat o postaciach filmowych Żydów w zachodnioniemieckim kinie i TV. Jej badania sytuują się na przecięciu medioznawstwa i judaistyki. Lea Wohl von Haselberg stale współpracuje z Centrum Studiów Żydowskich im. Selmy Stern w Berlinie i jest współredaktorką pisma "Jalta. Positionen zur jüdischen Gegenwart". Od października 2017 na Uniwersytecie Filmowym im. Konrada Wolfa w Babelsbergu prowadzi projekt badawczy poświęcony biografiom żydowskich filmowców w Republice Federalnej Niemiec. Jest też członkinią rady programowej Jewish Film Festival Berlin Brandenburg (JFBB).

KORNEL MIGLUS - studiował filozofię, lingwistykę i psychologię Polsce, USA i Niemczech. Był doktorantem AI Institute w Berlinie. Od 1994 roku odpowiada za program pokazów filmowych Instytutu Polskiego w Berlinie. W latach 1996-99 pracował w Radio Multikulti i wykładał na Uniwersytecie Humboldta. W 2001 r. założył Vacant Filmproduktion. Od 2005 jest kuratorem berlińskiego festiwalu filmPOLSKA. Od 2021 dyrektor artystyczny i producent festiwalu 610 Berlin-Warszawa. Kornel Miglus jest też twórcą szeregu filmów dokumentalnych. 

CAŁY PROGRAM FESTIWALU: SPRAWDŹ TUTAJ!

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy