O Fundacji

Fundacja KAMERA DAWIDA WJFF.pl stara się poprzez sztukę filmową podtrzymywać żydowskie dziedzictwo kulturowe, promować postawy tolerancji i walczyć z ksenofobią. Jesteśmy przekonani, że myśląc o kulturze żydowskiej, nie można zapominać o Zagładzie, ale trzeba też patrzeć w przyszłość i budować jak najszerszą płaszczyznę dialogu międzykulturowego. Nasz Festiwal to miejsce spotkań, gdzie silnie obecna jest teraźniejszość, która wyrasta z historii.

Celem Fundacji jest:
• coroczna organizacja Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej KAMERA DAWIDA – Warsaw Jewish Film Festival;
• wspieranie kultury żydowskiej w Polsce i na świecie;
• inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć, w tym edukacyjnych, służących rozwojowi kultury żydowskiej w Polsce i na świecie;
• wspieranie i promowanie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu i rozwoju kultury żydowskiej w Polsce i na świecie;
• promowanie i dotowanie wydarzeń poświęconych kulturze żydowskiej w szczególności produkcjom filmowym i telewizyjnym o tematyce żydowskiej w Polsce i na świecie;
• promowanie i wspieranie organizacji, osób i inicjatyw lokalnych oraz samorządowych, które przyczyniają się do rozwoju kultury filmowej i żydowskiej w w Polsce i na świecie, a także pomagają w szeroko rozumianej edukacji z nią związanej.

FUNDACJA KAMERA DAWIDA WJFF.PL
ul. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA
NIP: 7010358215
KRS: 0000437506

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy