Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.


1.1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie https://www.wjff.pl jest Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl, zwana dalej "Fundacją", z siedzibą w Warszawie (00-511) przy ul. Nowogrodzka 31, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS  0000437506. W Fundacji nie wyznaczono inspektora danych osobowych.
 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? Napisz na adres e-mail: warsawjff@wjff.pl lub adres pocztowy: Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
 3. Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na newsletter festiwalu organizowanego przez Fundację: Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej (WJFF.pl), podczas zgłoszenia przez Ciebie filmu do konkursu festiwalu WJFF.pl, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie festiwalu WJFF.pl: https://www.wjff.pl/ oraz poprzez zgłoszenia mejlowe na rzecz pokazów filmowych i wydarzeń im towarzyszących, a organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację.
 4. Jakie dane gromadzimy i jaki jest ich cel?
 • a) Fundacja automatycznie gromadzi następujące dane o użytkownikach – adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Te dane są pozyskiwane jedynie po to, by właściwie funkcjonowała strona https://www.wjff.pl/. W/w dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Fundację w żadnym innym celu. Informacje takie służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej. Informacje o numerach IP Fundacja wykorzystuje również w celach technicznych – ma to zapewnić niezawodne działanie strony https://www.wjff.pl/.
 • b) W celu zgłoszenia filmu na Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej WJFF.pl, prowadzenia archiwum festiwalu i realizacji usługi newsletter Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej WJFF.pl za pośrednictwem strony www.wjff.pl Fundacja wymaga podania przez użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zgłoszenie filmu na Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej WJFF.pl oraz oznacza rezygnację z zapisania się na usługę newslettera.
 • c) Podane przez użytkowników dane są przetwarzane przez Fundację Kamera Dawida WJFF.pl wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru zgłoszeń filmów na Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej WJFF.pl, prowadzenia archiwum festiwalu oraz przesyłania newslettera. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Fundację, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Fundacją.
 • d) Zgłaszającym filmy / odbiorcom newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • e) Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji akcji promocyjnych i konkursów,w których możesz wziąć udział. 
 • f) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 • g) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • h) Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o  ochronie danych osobowych.
 • i) Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 • j) Czas przetwarzania danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności Fundacji - realizacji jej uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, lub do momentu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

1.2. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane osobowe Użytkowników nie bę∂ą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

1.3. Polityka „cookies”

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w  postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w  pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Fundacji Kamera Dawida WJFF.pl, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub www.wszystkoociasteczkach.pl.
 2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą: a) cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny b) cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji c) cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.
 5.  Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z   żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą też przekazywane podmiotom trzecim.
 6. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 7. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania serwisu www.wjff.pl, zapisu na newsletter i zgłoszeń filmów poprzez serwis www.wjff.pl. oraz oświadczeń składanych Fundacji w postaci elektronicznej, Użytkownik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: warsawjff@wjff.pl 
 2. Podstawa prawna: Powyższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 3. Zapis wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy