DKF DLA NAUCZYCIELI

Fundacja Kamera Dawida wraz z Muzeum POLIN zaprasza nauczycieli i nauczycielki szkół ponadpodstawowych do udziału w cyklu spotkań filmowych.

Spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego POLIN odbędą się w formie wirtualnej, poprzez platformę zoom w zamkniętej grupie osób, a w programie pojawią się m.in. takie tytuły jak “Syn Szawła”, reż. László Nemes, "Pollywood", reż. Paweł Ferdek oraz "POL-IN, czy “Okruchy pamięci", reż. Jolanta Dylewska.

W ramach projektu, uczestnicy przyjrzą się materiałom audiowizualnym - filmom fabularnym i dokumentalnym, poruszającym tematykę żydowską i polsko-żydowską. Szczególne miejsce, podczas dyskusji, przeznaczymy na refleksję nad tym, które filmy lub które ich fragmenty uczestnicy i uczestniczki cyklu mogą wykorzystać w procesie nauczania oraz jak powinni to robić w sposób najbardziej wspierający rozwój intelektualny i emocjonalny swoich podopiecznych.

W oparciu o tematy poruszane w ramach DKF, zostaną przygotowane materiały edukacyjne, w których zostaną przedstawione i omówione możliwości wykorzystania omawianych materiałów filmowych podczas zajęć szkolnych.

Omawiane tytuły filmowe będą udostępniane uczestnikom i uczestniczkom do obejrzenia przed kolejnymi spotkaniami, poprzez specjalnie przygotowany dla nich kanał streamingowy.

Spotkania w ramach DKF będą realizowane w wybrane czwartki w godz. 18:00-19:30. Zajęcia będą odbywać się od lutego do kwietnia 2021 r.

Terminy i tematy spotkań:

11.03 - Korzenie światopoglądu. Film fabularny w nauczaniu historii o II wojnie światowej.  

25.03 - Dwa oblicza pamięci. O wspólnej przeszłości polsko-żydowskiej. 

08.04 - Polifonia narracji o Zagładzie. Dlaczego Polacy nie zrobili więcej. 

22.04 - Dekonstrukcja mitu o Irenie Sendlerowej. Narracja historyczna w służbie polityki. 

29.04 - Netflix i kultura żydowska. Żydzi i Izraelczycy.

Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniach DKF POLIN!

Kliknij po szczegóły TU.

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy