ŻYD I GEJ – CZYLI PRZEKRACZANIE GRANIC

Wchodzimy w ostatnią  fazę projektu „Żyd, Gej – deformacje nieznanego”. Nasi odbiorcy pokazują nam, jak bardzo ten program był potrzebny. Jak wielu ludzi nie godzi się na deformacje dotyczące dyskursu dotyczącego mniejszości w naszym życiu publicznym.

Nasz projekt zrodził się ze sprzeciwu wobec powielaniu i instrumentalizowaniu stereotypów dotyczących Żydów i społeczności LGBTQ+. Wiedzieliśmy też, że istnieje wiele wspaniałych filmów, w których tematyka żydowska przenika się z tematyką dotyczącą osób LGBTQ+.

Zastanawialiśmy się również, czy uda nam się wyjść poza środowiska należące do tzw. bańki. Ten cel nie został w pełni osiągnięty, ale pojawiła się nowa przestrzeń do refleksji. Istnieje relatywnie duża grupa ludzi, którzy nie uświadamiają sobie, że kierują się stereotypami i w konsekwencji nie mogą się z tym faktem skonfrontować i go przepracować. W naszej pracy pojawiło się wiele kwestii, które wymagały rozwinięcia, dookreślenia i rozbudowania. To pokazuje ogromnym potencjał interpretacyjny zaproszonych do projektu filmów „Złotej” Tomasza Knitella, „7-mego Sierpnia” Michała Bollanda i „Army of Lovers w Ziemi Świętej” Asafa Galay’a.

W czasie warsztatów przekraczaliśmy nie tylko własne granice, ale szukaliśmy także kontekstu międzynarodowego. To że homofobia i antysemityzm są poważnymi problemami społecznymi w Polsce, nie ulega dla nas wątpliwości. Żeby poszerzyć nasze poszukiwania sięgaliśmy po kontekst europejski i izraelski. Przywoływaliśmy inne przejawy tych zjawisk – mniej jaskrawe, obce, inne. To wzbogaciło naszą pracę. W najbliższym czasie będziemy publikowali na naszej stronie wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek naszych organizacji partnerskich z innych krajów, którzy odnieśli się do podejmowanych przez nas kwestii.

Zapraszamy na warsztaty:

W kwietniu kończy się pierwsza faza naszego projektu. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestniczkom i uczestnikom naszego projektu, prowadzącym oraz organizacjom partnerskim. To dzięki Wam „Żyd, Gej – deformacje nieznanego” zyskał taki zasięg!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Aktualności

Partnerzy i sponsorzy